Szkolenia


Proponujemy atrakcyjne tematy szkoleń z dziedziny ochrony środowiska realizowanych dla osób fizycznych, organów administracji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych. Na Państwa zamówienie zorganizujemy szkolenia w dowolnym miejscu na terenie Polski lub w trybie on-line.

Przeprowadziliśmy szkolenia dla ok. 10 000 osób, w tym m.in. dla pracowników: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędów Kontroli Skarbowej, instytucji zarządzających funduszami Unii Europejskiej w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, urzędów miast i gmin oraz firm doradczych i inwestorów.

Specjalizujemy się w szkoleniach na temat:
- ocen oddziaływania na środowisko,
- planów gospodarowania wodami,
- ocen wodnoprawnych i analiz wpływu na cele środowiskowe w zakresie ochrony wód.

Zainteresowanych szkoleniami zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.