Specjalistyczne szkolenia i warsztaty

Proponujemy atrakcyjne tematy szkoleń realizowanych dla osób fizycznych, organów administracji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych. Na Państwa zamówienie zorganizujemy szkolenia w dowolnym miejscu na terenie Polski. Współpracujemy z trenerami posiadającymi bogate doświadczenie z zakresu szkoleń w dziedzinie ochrony środowiska, którzy przeprowadzali szkolenia dla różnych sektorów działalności publicznej, w tym – dla organów administracji każdego szczebla, przedsiębiorstw i organizacji społecznych.

Nasi trenerzy przeprowadzili szkolenia dla ok. 10 000 osób, w tym m.in. dla pracowników: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędów Kontroli Skarbowej, Urzędów Miast i Gmin oraz starostw powiatowych, firm doradczych i inwestorów.

Specjalizujemy się w specjalistycznych szkoleniach zamkniętych z następujących obszarów wiedzy:

  1. Ocena oddziaływania na środowisko: stan obecny i projektowane zmiany, perspektywa administracji publicznej, inwestora i organizacji społecznej.
  2. Oceny wodnoprawne.
  3. Ocena oddziaływania na środowisku dla organów administracji architektoniczno - budowlanej i organów nadzoru budowlanego.
  4. Aspekty środowiskowe w kontekście środków finansowych Unii Europejskiej: oceny oddziaływania na środowisko, ramowa dyrektywa wodna, adaptacja do zmian klimatycznych.
  5. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie oraz dostęp do informacji publicznych.
  6. Aspekty klimatyczne w ocenach oddziaływania na środowisko.

W celu uzyskania informacji o najbliższym terminie szkolenia na temat zmian w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko - skontaktuj się z nami.

Ponadto, realizujemy głównie zamknięte szkolenia dla zorganizowanych grup (np. pracowników urzędu, kadry firmy, członków organizacji). Napisz do nas - przygotujemy indywidualną ofertę przeprowadzenia dla Ciebie szkolenia zamkniętego.