Szkolenie pn.
Oceny oddziaływania na środowisko - aktualnie obowiązujące przepisy

Szkolenie obejmuje m.in. następujące zagadnienia :

- przepisy krajowe i wspólnotowe – spójności i niedostatki

- najnowsze zmiany przepisów dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ)

- OOŚ dla przedsięwzięć

- OOŚ dla planów i programów

- orzecznictwo sądów krajowych i europejskich - interpretacje i wytyczne dot. OOŚ

- relacja pomiędzy decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a innymi decyzjami administracyjnymi

- relacja pomiędzy „pierwotną” a „ponowną” OOŚ

- procedura administracyjna i planistyczna

- treść decyzji i postanowień oraz ich uzasadnień

- praktyczne zastosowanie treści decyzji środowiskowej

- egzekwowanie wymagań zapisanych w decyzji środowiskowej

- znaczenie OOŚ w procedurze aplikowania o fundusze unijne

- jakość merytoryczna raportów OOŚ - wymagania prawne i merytoryczne

- źródła danych merytorycznych dla potrzeb OOŚ

- NATURA 2000 - cele i zasady ochrony, specyfika OOŚ

- udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w procedurach OOŚ

- wymagania kodeksu postępowania administracyjnego a OOŚ


Celem szkolenia jest przedstawienie skondensowanego kompendium wiedzy o kluczowych zagadnieniach związanych z ocenami oddziaływania na środowisko. Prezentacji towarzyszy przedstawienie wielu przykładów obrazujących praktyczny wymiar poruszanych zagadnień. Przedstawiona jest perspektywa stosowania przepisów z punktu widzenia organów administracji, organów kontroli, inwestorów i organizacji ekologicznych.


Adresaci szkolenia: administracja rządowa i samorządowa, inwestorzy i firmy produkcyjne, beneficjenci funduszy UE, organizacje społeczne.


Terminy i miejsce szkolenia są ustalane indywidualne, zapraszamy do kontaktu.