Oceny oddziaływania na środowisko

Firma specjalizuje się w trzech głównych obszarach działalności:

1) ochrona środowiska w postępowaniu inwestycyjnym,

2) ochrona środowiska w działalności gmin i samorządów,

3) weryfikacja dokumentacji środowiskowej.


Wyróżnia nas dbałość o bezstronność i brak konfliktu interesów w prowadzonych działaniach.

Gwarantujemy profesjonalizm, zaangażowanie i pełne wsparcie w ramach nawiązanej współpracy.

Oferta dla inwestorów:

 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • karty informacyjne przedsięwzięć
 • dokumentacje przetargowe określające wymagania wobec raportów OOŚ
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • ekspertyzy zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną i Planami Gospodarowania Wodami
 • wnioski o wydanie decyzji administracyjnych (woda, ścieki, powietrze, hałas, odpady, przyroda)
 • wsparcie w postępowaniach administracyjnych dotyczących ochrony środowiska
 • weryfikacja dokumentacji środowiskowej dla projektów finansowych przez UE
 • szkolenia z dziedziny ochrony środowiska


Oferta dla organów administracji:

 • weryfikacja raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
 • opinie biegłych i ekspertyzy branżowe
 • programy ochrony środowiska
 • strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
 • badania środowiska naturalnego (w tym: inwentaryzacje przyrodnicze, koordynacja programów monitoringu, badania hydrobiologiczne i hydromorfologiczne)
 • programy zapobiegania dzikim składowiskom odpadów
 • wsparcie w postępowaniach administracyjnych dotyczących ochrony środowiska
 • pomoc w konstruowaniu problemowych decyzji administracyjnych
 • szkolenia z dziedziny ochrony środowiska
 • weryfikacja dokumentacji środowiskowej projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków UE


Oferta dla organizacji społecznych:

 • weryfikacja dokumentacji środowiskowych
 • wsparcie w konsultacjach społecznych i działaniach na rzecz ochrony środowiska