O nas

Firma Zielone Oko prowadzi działalność od 2011 r., niemniej specjalistyczną działalność w zakresie ochrony środowiska prowadzimy od 2001 r. 

Wykonujemy zadania na terenie całej Polski. Głównym obszarem naszej działalności są:

 • oceny oddziaływania na środowisko (raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko, weryfikacja dokumentacji OOŚ),
 • ekspertyzy zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną,
 • ekspertyzy z dziedziny środowiska i gospodarki wodnej,
 • analizy z zakresu ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatycznych oraz z zakresu gospodarki wodnej dla potrzeb sporządzenia wniosku o dofinansowanie ze środków finansowych Unii Europejskiej,
 • weryfikacja dokumentacji z zakresu ochrony środowiska,
 • badania środowiska przyrodniczego,
 • ochrona środowiska w jednostkach administracji publicznej,
 • ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym,
 • działalność szkoleniowa w dziedzinie przepisów o ochronie środowiska,
 • wsparcie procesu konsultacji społecznych w ochronie środowiska.

Wykonywaliśmy usługi realizowane na zlecenie m.in.:

 • Ministerstwa Środowiska,
 • Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
 • Ministerstwa Gospodarki,
 • Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
 • Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
 • Centrum Informacji o Środowisku,
 • Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • urzędów wojewódzkich,
 • regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
 • regionalnych dyrekcji ochrony środowiska,
 • urzędów marszałkowskich,
 • zarządów melioracji i urządzeń wodnych,
 • starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, organizacji skupiających jednostki samorządu terytorialnego (m.in. Związek Miast Polskich, międzygminne obszary funkcjonalne),
 • organizacji ekologicznych (m.in. Greenpeace, WWF, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Fundacja Frank Bold i in.).

Ponadto, posiadamy doświadczenie we współpracy z przemysłem, kancelariami prawnymi oraz firmami projektowymi i konsultingowymi.