Warunki korzystania z wód dla 6 zlewni

Firma Zielone Oko s.c. jest wykonawcą 6 prognoz oddziaływania na środowisko dla 6 odrębnych projektów warunków korzystania z wód zlewni: Białki, Bobrzy, Kaczawy, Łęgu, Łososiny i Nysy Kłodzkiej. Zarówno prognozy, jak i warunki korzystania z wód, podlegają obecnie konsultacjom społecznym prowadzonym przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Krakowie i we Wrocławiu. Z materiałami spraw można zapoznać się na stronach www.zieloneoko.pl/wkw (zlewnia Kaczawy i Nysy Kłodzkiej) oraz na stronie prowadzonej przez RZGW w Krakowie (zlewnie Białki, Bobrzy, Łęgu i Łososiny). W ramach konsultacji prowadzone są spotkania konsultacyjne, którym niekiedy towarzyszy intensywna i owocna dyskusja.

Warunki korzystania z wód są niezwykle istotnym instrumentem prawny mającym bezpośredni wpływ na sposób zarządzania gospodarką wodną oraz ochroną wód. Firma Zielone Oko s.c. opracowała jak dotąd prognozy oddziaływania na środowisko dla 16 projektów warunków korzystania z wód oraz wykazała się umiejętnością praktycznego formułowania zapisów warunków oraz ich zastosowania w praktyce.