Strategiczna OOŚ dla Ministerstwa Środowiska i Urzędu Miasta Krakowa

W ostatnich dniach Zielone Oko s.c. podpisała z Ministerstwem Środowiska oraz z Urzędem Miasta Krakowa umowy na wykonanie dokumentacji strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, których przedmiotem będą dwa istotne dokumenty strategiczne:

  1. Strategia Rozwoju Krakowa 2030: dokument opracowany przez władze Miasta Krakowa, który będzie określała wielosektorową politykę Miasta na najbliższe lata.
  2. Program Operacyjny "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii": dokument strategiczny stanowiący podstawę do udzielania wsparcia w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Równolegle wykonujemy prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów rozporządzeń Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód czterech zlewni, a także dla projektu Strategii Rozwoju Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.