Ostatnie tygodnie konsultacji społecznych aPGW i PZRP

Jeszcze tylko do 22 czerwca 2015 r. potrwają konsultacje społeczne, których przedmiotem są projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Firma Zielone Oko s.c. odpowiadała za moderowanie części konferencji i spotkań konsultacyjnych stanowiących element procedury udziału społeczeństwa (foto 1, foto 2, foto 3). Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Przede wszystkim rekomendujemy jednak to, by już dziś uwzględniać proponowane ustalenia konsultowanych dokumentów w dokumentacjach z zakresu oceny oddziaływania na środowisko.