Moderujemy spotkania dot. Planów Gospodarowania Wodami

Firma Zielone Oko s.c. realizuje zlecenie dotyczące moderowania konferencji i spotkań konsultacyjnych związanych z procesem aktualizacji Planów gospodarowania wodami oraz Programu wodno-środowiskowego kraju. W wydarzeniach tych uczestniczą przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy oraz organizacje społeczne. Spotkaniom towarzyszą liczne dyskusje na temat reformy gospodarki wodnej, ochrony wód i strategicznego planowania w tych dziedzinach. 

Projekt wpisuje się w działalność firmy związaną z praktycznym zastosowaniem przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz prowadzeniem szkoleń z dziedziny ochrony środowiska.